Rosenmetoden Mottagning Bokning Aktuellt Vanliga frågor

Rosenmetoden – dina personuppgifter

Som Rosenterapeut har jag tystnadsplikt och skyddar alltid dina uppgifter. I maj 2018 infördes den nya dataskyddslagen (GDPR). Den ställer högre krav på oss företagare att vara tydliga med vilka uppgifter vi sparar om våra kunder och hur vi använder dem. Så här gör jag.

Bokadirekt

Om du bokar tid via Bokadirekt får du uppge namn, mailadress och mobilnummer. Så här används de uppgifterna:

Mailadress

  • Du får ett bekräftelsemail från Bokadirekt, med avbokningskod.
  • Om det är ditt första besök hos mig vill jag ha ett kort telefonsamtal med dig i förväg. Jag mailar dig om lämplig tidpunkt för samtalet. Ange därför en mailadress som du läser under dagarna efter bokningen.
  • Fem veckor efter senaste behandlingen skickar Bokadirekt ut ett automatiskt mail och frågar om du vill boka en ny tid. Det är tänkt som en vänlig påminnelse för dem som ville komma på fler behandlingar, men glömde boka tid. Vill du inte komma fler gånger kan du bara ignorera detta mail, det kommer inte fler.
  • Om du har köpt ett klippkort men inte kommit på behandlingar på flera månader skickar jag ett manuellt mail med påminnelse, max en gång per termin så länge kortet är giltigt.

Mobilnummer

  • Jag ringer upp dig inför första behandlingen, se ovan.
  • Om jag måste avboka behandlingen med kort varsel skickar jag sms. Detta händer mycket sällan och bara vid oförutsedda händelser (t.ex. att jag vaknar med influensa).

Det är bara jag som har tillgång till mina bokningar på Bokadirekt. Flera andra terapeuter har också bokningskalendrar via Lugn & Go-sidan på Bokadirekt, men var och en har enbart inloggning till sin egen kalender.

Uppgifter på papper

Både mitt yrkesförbund och försäkringsbolaget kräver att jag för journal. Enligt Försäkringsavtalslagen ska journalen sparas 10 år.

Vid första besöket får du fylla i en journalblankett med kontaktuppgifter, korta bakgrundsfakta om din hälsa och skälet till att du kommer på behandling. Därefter gör jag en kort notering vid varje besök. Där antecknas även praktiska saker om lakan, ev. klippkort, om det behövs något extra stöd på bänken och liknande. Dessa journaler förvaras inlåsta i mitt hem.

För översikt noterar jag även bokningar i min papperskalender, men då bara med förnamn.

Kortbetalningar via iZettle

De flesta betalar med kort. De enda uppgifter jag får tillgång då är belopp plus datum och tid för betalningen. Varken ditt namn eller ditt kortnummer sparas så att jag kan se dem.

Du kan välja att få kvittot skickat till dig via e-post eller sms. När du lämnar din e-postadress eller mobilnummer, så sparar iZettle dina uppgifter till nästa gång du köper något från en säljare som använder iZettle, och använder samma betalkort. (Det här är oberoende om du har köpt något från den här säljaren innan eller ej.) De använder bara uppgifterna för att skicka ut kvittona.

Gallring och avregistrering

Om du inte kommit på någon behandling på tio år raderar jag dina uppgifter från Bokadirekt och förstör pappersjournalen.

Vill du ha uppgifterna raderade tidigare än så: hör av dig så tar jag genast bort dem.

Texten är uppdaterad 1 augusti 2019, med förändringar under rubrikerna Uppgifter på papper och Gallring.

Rosenmetoden Eva Spångberg, certifierad Rosenterapeut E-post Eva Spångberg Information om cookies